Mag ik persoonsgegevens verwerken?

Verwerken van persoonsgegevens mag niet zomaar. Je moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarom is het goed om vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat u wilt verwerken. Zodat u weet welke AVG-regels voor u van toepassing zijn.

Er zijn 3 soorten persoonsgegevens:

  • gewone persoonsgegevens;
  • bijzondere persoonsgegevens;
  • en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens

U mag alleen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer u de gegevensverwerking op minimaal 1 van de 6 wettelijke grondslagen kunt baseren.

  • Toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

De verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Tenzij u zich kunt beroepen op een specifieke wettelijke uitzondering én op 1 van de 6 grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens.

Geef een reactie