Kosten overzicht van persoonsgegevens

Als een betrokkene vraagt om een overzicht van zijn persoonsgegevens en je stuurt dit met de post toe, dan mag je deze kosten niet in rekening brengen bij de betrokkene (artikel 12, lid 5 AVG). Maar daar zijn wel grenzen aan:

  • het kosteloos geldt voor de eerste keer. Als een betrokkene regelmatig een inzageverzoek doet, mag je hier een redelijke vergoeding voor vragen;
  • ook als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag je het verzoek weigeren (artikel 15, lid 3 sub b) of een redelijke vergoeding vragen (artikel 15, lid 3 sub a).

Wat is een redelijke vergoeding?

Dat is een inschatting. Een redelijke vergoeding is bijvoorbeeld de kosten van een Cd-rom, de portokosten (bij dikke pakketten), of een vergoeding per gekopieerde pagina.

Geef een reactie