FG as a Service

Goede Functionarissen Gegevensbescherming zijn lastig te vinden. Daarom bieden wij de Functionaris Gegevensbescherming als dienst aan: tegen een vast bedrag per maand dragen wij zorg voor de invulling van de rol van Functionaris Gegevensbescherming in uw organisatie. Hiertoe hebben we een aantal hoogopgeleide Functionarissen Gegevensbescherming die al geregistreerd zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ervaring hebben in grote complexe organisatie en al meerdere organisaties ondersteunen. Dit heeft voor u meerdere voordelen:

Pragmatische aanpak

Onze Functionarissen Gegevensbescherming dagen elkaar uit om het vaak abstracte van de privacy wetgeving te vertalen naar concrete toepassingen binnen organisaties. Ook delen we goede producten en ervaringen met elkaar om te kijken hoe deze ook bij andere klanten van waarde kunnen zijn. We hanteren bestaande raamwerken, standaarden en templates als uitgangspunt, maar vertalen deze naar de organisatie-specifieke interpretatie en toepassing.

Wij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar.

Continuïteit

Door vanuit een team van professionals te werken is er geen discontinuïteitsrisico bij verlof, vakantie of vertrek. Wij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar. Uiteraard werken we met een vast aanspreekpunt, zodat binnen uw organisatie één persoon herkend wordt als Functionaris Gegevensbescherming.

Multidisciplinaire expertise binnen handbereik

Als uw Functionaris Gegevensbescherming hebben we niet alleen verstand van de wet en ICT maar ook van organisatieprocessen, communicatie en cultuurveranderingen. Wij hebben de senioriteit, onafhankelijkheid en sensitiviteit om die kennis over te brengen naar uw organisatie. Zo zorgen wij ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van privacy niet alleen door ons team wordt gevoeld, maar door uw hele organisatie wordt opgepakt.

Kennisoverdracht

Ons hoger doel is om u in staat te stellen om het zelf te kunnen. Vandaar dat we niet uit zijn op een zo lang mogelijk verblijf, maar op de overdracht van kennis en kunde. Wij leiden uw mensen op en zorgen voor de professionalisering van uw privacy functie.

Leren van elkaars ervaringen

Als afnemer van de Functionaris Gegevensbescherming dienstverlening nodigen we u uit om actief te participeren in het netwerk van organisaties waar wij voor werken. Daar wisselen we kennis uit en leren we van elkaars ervaringen, zowel van wat er niet goed gaat als van wat wel werkt. Zo helpen we elkaar.

Op- en afschalen

De intensiteit van werkzaamheden van een Functionaris Gegevensbescherming kan nogal verschillen door de tijd heen. Bij de initiële inrichting van de Functionaris Gegevensbescherming functie, bij grotere impact assessments of bij incidenten is soms meer capaciteit nodig. Dan is het prettig dat wij beschikken over meerdere professionals.

Voorspelbare kostprijs

Als afnemer van deFunctionaris Gegevensbescherming dienstverlening betaalt u een vaste prijs voor de activiteiten en taken die we met elkaar afspreken. U heeft altijd de beschikking over de juiste kennis, de kwaliteit en de flexibiliteit die u zoekt, maar betaalt hier niet extra voor. Dit levert u een aanzienlijk voordeel op ten opzichte van losse externe inhuur.

Benieuwd wat de wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met:FG