Kosten overzicht van persoonsgegevens

Als een betrokkene vraagt om een overzicht van zijn persoonsgegevens, dan mag je deze kosten niet in rekening brengen bij de betrokkene (artikel 12, lid 5 AVG). Maar daar zijn wel grenzen aan:

  • het kosteloos geldt voor de eerste keer. Als een betrokkene regelmatig een inzageverzoek doet, mag je hier een redelijke vergoeding voor vragen;
  • ook als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag je het verzoek weigeren (artikel 15, lid 3 sub b) of een redelijke vergoeding vragen (artikel 15, lid 3 sub a).

Wat is een redelijke vergoeding?

Dat is een inschatting. Een redelijke vergoeding is bijvoorbeeld de kosten van een Cd-rom, de portokosten (bij dikke pakketten), of een vergoeding per gekopieerde pagina.

Geef een antwoord