Een Privacy Impact Assessment of PIA legt de privacyrisico’s bloot bij het verwerkingen van persoonsgegevens en draagt bij aan het vermijden of verminderen van deze privacyrisico’s.

Middels deze PIA wordt op inzichtelijk gemaakt hoe groot de kans is dat de privacy van de betrokken personen wordt geschaad, waar deze risico’s zich voordoen en welke gevolgen deze kunnen hebben. De PIA doet dit door op gestructureerde wijze:

  • de mogelijk gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties in kaart te brengen; en
  • de risico’s voor de betrokken personen en organisaties zo veel mogelijk te lokaliseren.

Op basis van de uitkomsten van de PIA kunt u gericht acties ondernemen om deze risico’s te verminderen.Privacy