Security

Categorie: Security

Informatiebeveiliging zijn alle maatregelen, procedures en processen die de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Categorie: Security

Ja, dat kan. Generiek kun je gecertificeerd worden conform de ISO27001 of in sommige gevallen aan een specifiek norm (NEN7510 Informatiebeveiliging voor de Gezondheidszorg) en kunt u aantonen dat uw organisatie voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging en dat u de beheersmaatregelen hiervoor in voldoende mate hebt geïmplementeerd. Informatiebeveiliging is voor iedere organisatie belangrijk. Want wanneer uw informatiebeveiliging  op orde is, ben u een betrouwbare partner voor uw klanten en andere belanghebbende. Tevens kan een systeem voor informatiebeveiliging ondersteunend zijn bij het voldoen aan de privacywetgeving (AVG).